Flora

Zabytkową nekropolię bujnie porasta roślinność, która przez ponad 50 lat w niekontrolowany sposób mogła się rozwijać. Niewątpliwie dziko rosnąca flora odpowiedzialna jest w dużej mierze za klimat, który towarzyszy temu miejscu. Postanowiliśmy zatem przedstawić różne okazy, które można spotkać na zabytkowym cmentarzu.

Cmentarz 1833 Bielsko